Опубликовано 30-04-2018, 17:12

Заявление партии "Наш дом Молдова" в связи с беспрецедентным отказом в открытии избирательного счёта.

Заявление партии "Наш дом Молдова" в связи с беспрецедентным отказом в открытии избирательного счёта.
Партия «Наш дом - Молдова» и предвыборный штаб кандидата на должность генерального примара Кишинёва, Александра Рошко доводят до Вашего сведения, что в связи с получением письменного отказа в открытии избирательного счёта кандидата со стороны КБ «Eximbank», нами принято решение обжаловать это беспрецедентное решение в судебной инстанции.
Опубликовано 25-04-2018, 14:58

Programul electoral al candidatului Partidului ”Casa noastră-Moldova”, Alexandr Roșco, la funcția de primar general al municipiului Chișinău

Programul electoral al candidatului Partidului ”Casa noastră-Moldova”, Alexandr Roșco, la funcția de primar general al municipiului Chișinău”Casa noastră-Moldova” – este o formațiune politică de stânga, care pledează fără compromisuri, împotriva regimului criminal al oligarhului Plahotniuc!
Scopurile noastre principale: realizarea unui model social, în care vor fi create condițiile pentru o viață demnă și autorealizarea fiecărui membru al societățiii, în care drepturile și libertățile cetățenilor vor fi mai presus de toate.
Noi pledăm împotriva tuturor formelor de exploatare, împotriva dictatului marelui capital și înrobirii muncii umane, transformării omului într-un cătățean fără drepturi, dependent de birocrație și capital. Noi pledăm pentru cel mai înalt nivel de responsabilitate socială a instituțiilor de stat și implicarea largă a sectorului neguvernamental în procesul decizional.
Noi pledăm pentru păstrarea mediului ambiant, pentru trecrea la utilizarea, în special, a surselor de energie regenerabile, dar și promovarea implimentării tehnologiilor moderne inavaționale în toate domeniile vieții.
Опубликовано 25-04-2018, 14:39

Предвыборная программа Александра Рошко, кандидата на пост генерального примара Кишинёва от Партии «Наш дом – Молдова».

Предвыборная программа Александра Рошко, кандидата на пост генерального примара Кишинёва от Партии «Наш дом – Молдова».

«Наш дом – Молдова!» - политическое формирование левого толка, бескомпромиссно выступающее против преступного режима олигарха Плахотнюка!

Среди наших основных целей - достижение общественной модели, при которой будут созданы условия для достойной жизни и самореализации каждого члена общества, при которой права и свободы граждан будут превыше всего.
Мы выступаем против любых форм эксплуатации, против диктата крупного капитала и порабощения человека труда, превращения его в бесправного, безликого, зависимого от бюрократии и капитала гражданина.
Мы выступаем за максимально высокий уровень социальной ответственности государственных институтов власти и широкого вовлечения в процесс принятия решений неправительственного сектора.
Опубликовано 18-04-2018, 10:41

Autoritățile Moldovei creează impedimente candidatului la șefia capitalei din partea Partidului ”Casa noastră-Moldova”, Alexandr Roșco

Autoritățile Moldovei creează impedimente candidatului la șefia capitalei din partea Partidului ”Casa noastră-Moldova”, Alexandr Roșco

Reprezentanții Partidului politic ”Casa noastră-Moldova”, declară despre impedimentele create de actuala guvernare candidatului formațiunii la funcția de primar al municipiului Chișinău, Alexandr Roșco.© 2015 E-mail: pcnm.press@gmail.com
Телефон (0)22 99 92 67
Адрес: Кишинёв, ул. Дечебал, 76, оф.1106
Chişinău, str.Decebal, 76, of.1106